logovov
Đài tiếng nói Việt Nam
Cơ quan thường trú
Chọn khối 
Cơ quan thường trú trong nước
Cơ quan thường trú Tây Bắc
Cơ quan thường trú khu vực miền Trung


Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên
Cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long


Cơ quan thường trú tại khu vực Đông Bắc


Cơ quan thường trú tại nước ngoài
Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Nga (Address: Room 932, house 14/3, Akademika Pilugina Str, Moscow, Russia)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Trung Quốc (Address: China, Beijing, Jianguomenwai waijiao gongyu 8-1-31 hao)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Nhật Bản (Address: Tokyo-shibuya-uehara2-23-4 Uehara sunlise- Room 202)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Pháp (Add: 5, rue du Tremble, Villeneuve-la-Garenne, FRANCE)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Mỹ (3003 Van Ness street # 814 Washington DC 2008)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Thái Lan (322/157 Yaek 14 Youcharoen Village Asok –Dindeang-Huaykwang-Bangkok)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Ai Cập (Address:2nd Floor-11 Masgeed-Al Aqsa Str, Mohandessin, Cairo, Egypt)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Lào

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Campuchia

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Australia (20A Ferrier Parade, Clemton Park, NSW 2206, Australia)

Cơ quan thường trú Đài TNVN tại Séc

CÁC KÊNH PHÁT SÓNG