logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Đài GFN (Hàn Quốc) sẽ tăng thời lượng phát sóng tiếng Việt

Đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju (GFN) hiện đang phát chương trình tiếng Việt vào 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày 2 giờ

Đài GFN (Hàn Quốc) sẽ tăng thời lượng phát sóng tiếng Việt
Đài phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju (GFN) hiện đang phát chương trình tiếng Việt vào 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày 2 giờ

    Nhận lời mời của Đài Phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju (GFN)- Hàn Quốc, đoàn đại biểu của Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) đã đến thăm và làm việc với Đài GFN.

Ông Bae Seung Soo, Chủ tịch Đài GFN và các lãnh đạo GFN tiếp đoàn đại biểu Đài TNVN

    Trong các buổi tiếp xúc, làm việc; hai bên đã thảo luận về việc hiện thực hoá các điều khoản trong Thoả thuận Hợp tác đã ký vào tháng 12 năm 2018. Bên cạnh đó, hai bên cũng bàn thảo một số vấn đề nhằm hợp tác sâu rộng hơn như: Trao đổi đoàn phóng viên sang đưa tin, viết bài ở Việt Nam và Hàn Quốc, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi các chương trình phát thanh về văn hoá, du lịch bằng tiếng Việt…

    Đài GFN được thành lập năm 2008 và là đài trực thuộc thành phố Gwangju, được thành phố cấp 80% kinh phí hoat động, 20% kinh phí còn lại đến từ nguồn thu quảng cáo.

    Đài GFN hiện nay phát bằng 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Chương trình tiếng Việt phát vào 2 ngày cuối tuần, mỗi ngày 2 giờ với các chuyên mục như: bản tin, Khám phá Hàn Quốc, Khách mời cuối tuần, chuyên mục Dạy tiếng Việt cho trẻ em gia đình đa văn hoá, chương trình âm nhạc Top Hit, chương trình “Gwangju Jeonnam 365”…

    Dự kiến tháng 3 năm 2020, Đài Phát thanh tiếng nước ngoài Gwangju sẽ tăng thời lượng phát sóng tiếng Việt hằng ngày.

    Trong chuyến công tác này, Đoàn cán bộ của Đài TNVN cũng đã đến tham quan Đài KBC của Hàn Quốc, một đài truyền hình có đủ cả 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử./.

                                                                                                                        

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG