logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Lãnh đạo Đài TNVN thăm và chúc mừng năm mới 2018 một số đơn vị

Vừa qua, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi thăm, chúc mừng đầu năm mới 2018 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động một số đơn vị của Đài: Hệ VOV1; Trung tâm Tin; Trung tâm Âm thanh; Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh; Báo điện tử VOV.vn; Kênh VOVtv; Kênh VOV Giao thông Quốc gia; Đài THKTS VTC (Kênh VTC1, VTC9, VTC14, VTC16..)


 
    Vừa qua, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi thăm, chúc mừng đầu năm mới 2018 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động một số đơn vị của Đài: Hệ VOV1; Trung tâm Tin; Trung tâm Âm thanh; Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh; Báo điện tử VOV.vn; Kênh VOVtv; Kênh VOV Giao thông Quốc gia; Đài THKTS VTC (Kênh VTC1, VTC9, VTC14, VTC16..)

4119.jpg


4120.jpg


4121.jpg


4122.jpg


4123.jpg


4124.jpg


4125.jpg


4126.jpg


4129.jpg


4130.jpg


4133.jpg


4134.jpg


4135.jpg


 
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG