logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội vừa diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Đài TNVN.

 Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Hải, phó Bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đài TNVN:
     
4229.jpg


4230.jpg
        
    Công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể
 
      + Tại lễ công bố, đồng chí Ngô Minh Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ đã đọc Quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Đài TNVN; Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Quyết định luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Bùi Hữu Hanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đài TNVN giữ chức Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể thuộc Đài TNVN.

     4231.jpg


4232.jpg

    Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ 
   phát biểu giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng - Đoàn thể
 
      Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đơn vị thuộc Đài TNVN có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc, Đảng ủy Đài, Công đoàn Đài, Đoàn Thanh niên Đài, Hội Cựu chiến binh Đài, Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN về công tác Đảng, đoàn thể. 

      4233.jpg
                                                                          
 Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bùi Hữu Hanh phát biểu nhận nhiệm vụ
 
       Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hữu Hanh, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu nhận nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Đài giao phó; khẳng định Văn phòng Đảng - Đoàn sẽ đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao là tham mưu, tổng hợp và phục vụ tốt cho cấp ủy, lãnh đạo Đài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể. Đồng chí khẳng định lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Đảng - Đoàn thể sẽ thực hiện tốt phương châm: “Nắm vững nghiệp vụ, làm việc chuyên nghiệp, chủ động tham mưu, dám chịu trách nhiệm” với công việc được giao.
 
        4234.jpg


4235.jpg


    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố Quyết định thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể

     4236.jpg


4237.jpg

 

     

 


 

 
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG