logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Tổng Giám đốc Đài TNVN dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên


 4071.jpg   
 Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Mỹ thuật Việt Nam
 
      + 60 năm hình thành, Hội Mỹ thuật Việt Nam có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Với tư cách là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của giới nghệ sĩ tạo hình, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, phản ánh mọi mặt đời sống và có sức lan tỏa trong xã hội.
     
    4072.jpg  
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm
 
      Tại lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị: Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp tục bám sát tôn chỉ mục đích, tập hợp, động viên giới nghệ sĩ tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; nâng cao hiệu quả hoạt động triển lãm, giới thiệu, công bố tác phẩm phục vụ nhân dân; nghiên cứu đổi mới, phát triển lý luận phê bình mỹ thuật./.


 

 
 

 
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG